Principeakkoord Protestantse Gemeente te Sellingen Principeakkoord Protestantse Gemeente te Sellingen

Als christenen worden we geroepen om samen wereldwijd één kerk te vormen. Eensgezind volgens de apostel Petrus. En ook de apostel Paulus spreekt over de kerk als één lichaam van Christus. Dat lichaam van Christus bestaat uit vele delen die elkaar nodig hebben. Dat geldt zowel voor een kerkelijke gemeenschap naar binnen als naar buiten toe. Ondanks dat we ook kunnen verschillen, als gemeenteleden kunnen we niet zonder elkaar. Wij zijn en blijven broeders en zusters met één en dezelfde hemelse Vader.

lees meer »
 
Mededeling van de kerkenraad Mededeling van de kerkenraad

 

Aan de leden van de Gereformeerde Kerk,

Datum: 13 maart 2020

Wij kregen gisteren een brief van de Classis van onze kerken waarin onder meer het volgen-de staat:

Advies van de PKN:

Gezien de maatregelen vanuit de overheid (donderdag 12 maart 15.15 uur) raden wij gemeenten aan om alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen af te lasten. Ook als dat om kerkdiensten gaat. Deze maatregel geldt tot en met 31 maart 2020. Ds. René de Reuver leidt op zondag 15 maart op NPO 2 (tijdstip nog onbekend) vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk een korte meditatie ter vervanging van de kerkdiensten die zondag niet door kunnen gaan. Deze uitzending wordt verzorgd door de EO.

In de brief van de Classis wordt hier nog aan toegevoegd:

Met name het aantal van 100 mensen zal niet altijd gelden voor veel van onze kleine gemeenten maar de kwetsbaarheid van mensen die komen, is wel reden voor aandacht en we zitten in de kerk regelmatig dicht bij elkaar.

De leden van onze kerk vallen voor een erg groot deel binnen de oudere en daarmee meest kwetsbare groep in het kader van de geldende corona-pandemie. Niet alleen bezoeken voor een groot deel de ouderen onze kerkdiensten, maar zij zijn ook veelal actief binnen andere kerkelijke activiteiten.

Vandaar dat wij hebben besloten met onmiddellijke ingang, in ieder geval tot en met 31 maart a.s., maar wellicht voor een nog langere tijd, alle kerkdiensten en alle overige kerke-lijke activiteiten waarbij mensen bij elkaar komen binnen onze kerk stil te leggen.

Dit heeft ook gevolgen voor het bezoekwerk. Immers we willen onderlinge fysieke contacten zoveel mogelijk voorkomen. Het werk van onze contactpersonen zal dan ook zoveel mogelijk via de telefoon plaatsvinden. Alleen in het geval van ‘noodpastoraat’ zal nog daadwerkelijk bezocht worden.

We hopen dat dit alles bij zal dragen aan de bestrijding van dit virus.

Uiteraard hopen en bidden wij ook dat dit soort verregaande maatregelen effect hebben en dat, door dit effect, deze maatregelen ook weer spoedig opgeheven kunnen worden. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.

Ook alle activiteiten binnen de Hervormde Gemeente in Sellingen worden deze periode stil-gelegd.

We vragen u dit binnen uw kringen zoveel mogelijk bekend te maken zodat we in korte tijd veel mensen kunnen bereiken.

Gods zegen voor jullie allemaal,

De kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Sellingen.

 
Solid Kids Solid Kids

We lezen het verhaal van Mozes terug naar Egypte (Exodus 4, vanaf vers 18) uit de Kinderbijbel. Het verhaal dat Mozes samen met Aaron aan de Farao ging vragen of zijn volk mee mocht, terwijl hij wist dat het heel moeilijk zou worden.  De Farao liet hen ook nog onnodig heel lang wachten... Daarna bespreken we alle emoties die Mozes en Aaron gehad zouden hebben. In het gesprekje komt de vraag of de kinderen weleens een vraag aan hun ouders of juf/meester hebben gesteld waarvan ze dachten dat het niet zou mogen, maar toch gingen vragen. Dat herkenden de kinderen wel. Een van de kinderen vertelde dat ze graag een pony wilde en dat papa gelijk nee zei, maar dat ze later toch als verrassing een pony had gekregen.

    

 

We waren het erover eens dat de Farao gemeen was en Mozes en Aaron bewust aan het pesten was door hen zo lang te laten wachten. Hun geduld werd wel op de proef gesteld… Na het verhaal hebben het projectlied gezongen en tot slot deden we een spellencircuit. Deze bestond uit allerlei spelletjes waar je geduld voor nodig bent; de toren van Pisa beklimmen, glazen stapelen, een weg van dominostenen opzetten en een kerk bouwen van magneetstaafjes. De kinderen waren allemaal goed bezig en erg geduldig.

Vjera Graber en Gerlinde Heun

 
Inspiratie/stiltemoment Inspiratie/stiltemoment
Het Inspiratiemoment gaat 23 maart niet door!!
 
Solid Kids Solid Kids
26 januari 2020
De kinderen van de oudste groep kregen de vraag of ze altijd gelijk komen als ze worden geroepen…. Eigenlijk ligt het eraan wie er roept, want als mama roept moeten we vaak opruimen…. Als papa roept kan het ook zo zijn dat er iets leuks gedaan wordt. 

lees meer »
 
Koffiedrinken Koffiedrinken
Het begint inmiddels een traditie te worden: de eerste donderdag van de maand koffiedrinken met elkaar in de Hoeksteen. Een moment waarop iedereen van harte welkom is, gemeentelid of niet, de koffie staat voor iedereen klaar. Om 10 uur is men welkom en tussen 11 en half 12 gaat iedereen weer zijns weegs.
   
lees meer »
 
Nota Kerk 2025 Nota Kerk 2025Nota Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

lees meer »
 
Meer over ons… Meer over ons…

Kennismaken?

Onze kerk wil een gastvrije kerk zijn. Dat betekent dat iedereen van harte welkom is bij onze zondagse kerkdiensten en bij de andere activiteiten die wij organiseren. Een overzicht daarvan kunt u op deze website vinden.
De Gereformeerde Kerk Sellingen is een kleine, maar actieve gemeente. Veel leden vervullen een rol in het laten reilen en zeilen van de gemeente..

lees meer »