Activiteiten Activiteiten
Deze commissie, bestaande uit Hillie Kruize, Hendrik Bos, Gertjan Bos en ondergetekende heeft vervolgens afgesproken zo nu en dan activiteiten te organiseren om de leden van de kerk meer bij elkaar te brengen in een ongedwongen sfeer. Zo hebt u al een aantal zaken de revue zien passeren in de eerste helft van het jaar. Wij gaan hiermee door in de tweede helft van het jaar. Het is een enthousiast team en we zijn blij dat Anja Kruize ons komt versterken.
Een woord van dank is op zijn plaats aan alle vrijwilligers die ons desgevraagd hebben geholpen. Speciaal willen wij hier de familie Bos van ‘Snackbar Zell,n’ bedanken voor de kosteloze inzet van hun tenten en apparatuur bij de bijzonder geslaagde BBQ vorige maand.
Wij laten wel weer van ons horen en hopen dat u dan ook gezellig mee doet, ook dat hoort bij met elkaar gemeente zijn.
Namens de activiteitencommissie,
Hilbrand Sinnema
 
terug