Uit het archief van de Gereformeerde kerk Sellingen

Uit het archief van de Gereformeerde kerk Sellingen
Een werkgroepje, waarvan ik deel uitmaak, houdt zich bezig met de ordening van het archief van onze kerk. Het is de bedoeling dat het opgeborgen wordt bij de Groninger Archieven.
Dit was een mooie gelegenheid om de nog aanwezige notulenboeken eens in te zien.
Een aantal bijzonderheden en eigenaardigheden zowel uit het notulenboek van de Jongelingsvereniging op Gereformeerde grondslag opgericht op 28 maart 1909 met de naam ‘Eben Haezer’, als van de Gereformeerde Vrouwenvereniging ‘Dorcas’, opgericht op 4 oktober 1935, heb ik gebundeld. 
De tijd ontbreekt om alle notulenboeken door te nemen, ik heb me daarom beperkt tot het oudste aanwezige boek, n.l. dat van de jongelingsvereniging en de boeken van de vrouwenvereniging.
Uit de verslagen blijkt dat het ‘andere tijden’ waren, tijden van armoede en werkloosheid.
Men leefde eenvoudig maar wel vanuit geloofsvertrouwen, met daadwerkelijke aandacht voor de naaste (vooral uit de verslagen van ‘Dorcas’ blijkt dat).

De geschiedenis van de kerk, gebaseerd op de notulen vanaf 1836 van de kerkenraads-vergaderingen, is opgenomen in het boek ‘Gaan. Op hoop van zegen!’ dat ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de kerk in 2012 is uitgegeven.

Ik wens u veel leesplezier.
                                                                                                          
Mendel Johannes

 
terug