Conceptdocument Eenwording Conceptdocument Eenwording

Het conceptdocument Eenwording, waarin alle stukken staan m.b.t. de voorgenomen eenwording van onze kerk met de Hervormde Gemeente te Sellingen kunt u hier downloaden.

terug