Inspiratie/stiltemoment Inspiratie/stiltemoment


In de veertigdagentijd willen we op maandag 23 maart een inspirate/stiltemoment houden.
Dit is in de Gereformeerde kerk en begint om 19 uur.
Als thema hebben we dit keer gekozen voor: Heel maken.
Dit naar aanleiding van een mozaïek dat voorop de kerk “De Lichtboog”in Houten hangt.
Onderstaand gedicht hoort bij dit mozaiek.

God is Licht, daar begint het mee.
Kleurig is de wereld die Hij bedacht.
Wij zijn zijn kunstwerk.
Stukgeslagen vaak, dat wel.
Maar met liefde bijeengeraapt en samengevoegd
wordt het wat moois.
Lijnen van kruis en vis binden ons samen.
Vanaf de gevel klinkt de roep:
kom, wees licht, verheug je in je Schepper.

 
Graag tot ziens, Ineke, Louisa en Henny
 
Solid Kids Solid Kids
26 januari 2020
De kinderen van de oudste groep kregen de vraag of ze altijd gelijk komen als ze worden geroepen…. Eigenlijk ligt het eraan wie er roept, want als mama roept moeten we vaak opruimen…. Als papa roept kan het ook zo zijn dat er iets leuks gedaan wordt. 

lees meer »
 
Koffiedrinken Koffiedrinken
Het begint inmiddels een traditie te worden: de eerste donderdag van de maand koffiedrinken met elkaar in de Hoeksteen. Een moment waarop iedereen van harte welkom is, gemeentelid of niet, de koffie staat voor iedereen klaar. Om 10 uur is men welkom en tussen 11 en half 12 gaat iedereen weer zijns weegs.
   
lees meer »
 
Nota Kerk 2025 Nota Kerk 2025Nota Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg

Het geloof en de geloofsgemeenschap zijn belangrijker dan de organisatie van de kerk. Het gaat niet om het regelen, maar om geloven. Toch lijkt de organisatiestructuur soms de inhoud in de weg te zitten. Die geluiden hoort de synode vanuit het land. Als reactie daarop is de nota ‘Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg’ geschreven.

lees meer »
 
Meer over ons… Meer over ons…

Kennismaken?

Onze kerk wil een gastvrije kerk zijn. Dat betekent dat iedereen van harte welkom is bij onze zondagse kerkdiensten en bij de andere activiteiten die wij organiseren. Een overzicht daarvan kunt u op deze website vinden.
De Gereformeerde Kerk Sellingen is een kleine, maar actieve gemeente. Veel leden vervullen een rol in het laten reilen en zeilen van de gemeente..

lees meer »