Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente is vanaf nu: Protestantse gemeente te Sellingen! Gereformeerde kerk en Hervormde gemeente is vanaf nu: Protestantse gemeente te Sellingen!
Vanaf 19 december 2021 zijn de Gereformeerde kerk Sellingen en de Hervormde gemeente te Sellingen opgegaan in de Protestantse gemeente te Sellingen.
Zie vanaf nu: www.pgsellingen.nl
 
Nieuws Nieuws
13 dec 2021
Op https://gereformeerdekerken.info/ verscheen vanmorgen een artikel over de laatste kerkdienst in de Gereformeerde kerk Sellingen.  Ook is de dienst in beeld te volgen. Klik hier om dit artikel te zien.
 
Uit het archief van de Jongelings Vereniging op Gereformeerde Grondslag ‘Eben Haezer’

Uit het archief van de Jongelings Vereniging op Gereformeerde Grondslag ‘Eben Haezer’
Door Mendel Johannes

1. Andere tijden

De Jongelings Vereniging op Gereformeerde Grondslag, opgericht op 28 Maart 1909, genaamd ‘Eben Haëzer’ heeft de oudste boeken.
Daaruit was op te maken dat er kerkelijk heel veel activiteiten waren.
lees meer »
 
Uit het archief van de Gereformeerde kerk Sellingen

Uit het archief van de Gereformeerde kerk Sellingen
Een werkgroepje, waarvan ik deel uitmaak, houdt zich bezig met de ordening van het archief van onze kerk. Het is de bedoeling dat het opgeborgen wordt bij de Groninger Archieven.
Dit was een mooie gelegenheid om de nog aanwezige notulenboeken eens in te zien.
Een aantal bijzonderheden en eigenaardigheden zowel uit het notulenboek van de Jongelingsvereniging op Gereformeerde grondslag opgericht op 28 maart 1909 met de naam ‘Eben Haezer’, als van de Gereformeerde Vrouwenvereniging ‘Dorcas’, opgericht op 4 oktober 1935, heb ik gebundeld. 
De tijd ontbreekt om alle notulenboeken door te nemen, ik heb me daarom beperkt tot het oudste aanwezige boek, n.l. dat van de jongelingsvereniging en de boeken van de vrouwenvereniging.
Uit de verslagen blijkt dat het ‘andere tijden’ waren, tijden van armoede en werkloosheid.
Men leefde eenvoudig maar wel vanuit geloofsvertrouwen, met daadwerkelijke aandacht voor de naaste (vooral uit de verslagen van ‘Dorcas’ blijkt dat).

De geschiedenis van de kerk, gebaseerd op de notulen vanaf 1836 van de kerkenraads-vergaderingen, is opgenomen in het boek ‘Gaan. Op hoop van zegen!’ dat ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de kerk in 2012 is uitgegeven.

Ik wens u veel leesplezier.
                                                                                                          
Mendel Johannes

 
 
Uit het archief van Vrouwenvereniging Dorcas

Uit het archief van Vrouwenvereniging Dorcas
1.  De oprichting van de Vrouwenvereniging 

De armoede en werkloosheid was in de jaren ‘30 van de vorige eeuw zeer groot, ook in onze kerkelijke gemeente. Op initiatief van ds. Dijk werd Vrouwenvereeniging ‘Dorcas’ opgericht.
lees meer »
 
Document Eenwording Document Eenwording

Het document Eenwording, waarin alle stukken staan m.b.t. de voorgenomen eenwording van onze kerk met de Hervormde Gemeente te Sellingen kunt u hier downloaden.

 
Gebed vanwege het coronavirus Gebed vanwege het coronavirus
Lieve God,
Wat moeten we ervan denken
nu het coronavirus zo dichtbij is gekomen
en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn?
We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met hygiëne.
Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.
We voelen de ongrijpbaarheid
en de grilligheid van het virus dat om zich heen grijpt.
Sommigen noemen het een hype
en het lijkt ineens over niks anders te gaan.
God geef ons open ogen om al het nodige te doen,
en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten.
Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen,
onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.
Geef verbondenheid met wie het allerkwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar voelen.
Ons leven is uit en in uw hand.
Behoed ons en bewaar ons.
Amen
 
Privacyverklaring Protestantse gemeente te Sellingen Privacyverklaring Protestantse gemeente te Sellingen

De privacyverklaring van de Protestantse gemeente te Sellingen i/o kunt u hier downloaden.