zaterdag 11 juni 2022

Fietspuzzeltocht + BBQ

Tijdstip: 
 15.00 uur

Fietspuzzeltocht 12 à 15 km. Start: 15.00 - 15.45 uur Aansluitend barbecue bij fam. Sinnema, Zevenmeersveen-weg in grote kapschuur en/of buiten. Toiletten aanwezig. Ophaaldienst voor ouderen
opgave bij: Hilbrand Sinnema tel. 06 53787679 of per mail: sinnemah@gmail.com

terug