Geloofsverdieping voor jongeren Geloofsverdieping voor jongeren
Het ligt in de bedoeling het komende winterseizoen geloofsverdieping voor jongeren aan te bieden. Op de vrijdagavond vanaf 18.45 uur in  ‘de Sprankel’, voor iedereen vanaf 12 jaar.
Eén keer per 2 weken.
Het tijdstip is zó gekozen, dat de jeugd aansluitend de avonden van Rock Solid/Solid Friends kan bezoeken.
Afgesproken is dat we deze groep opstarten bij 3 of meer aanmeldingen. 

Aanmelden kan bij Hillie Kruize, per mail hillie.kruize@ziggo.nl.
We zien jullie aanmelding graag tegemoet vóór 1 oktober 2022 en hopen dan na de herfstvakantie te starten.

 
terug