maandag 21 november 2022

kopij kerkblad


voor het december/januarinummer kan de kopij voor ons kerkblad, uiterlijk maandag 21 november 2022 worden ingeleverd bij Flip Heuving, Breetuinenweg 35, 9551 BT Sellingen. Ook is het mogelijk de kopij via de e-mail te sturen naar deverbinding@pgsellingen.nl

terug