maandag 11 juli 2022

kopij kerkblad


Voor het juli /augustusnummer kan de kopij voor ons kerkblad, uiterlijk maandag 11 juli 2022 worden ingeleverd bij Flip Heuving, Breetuinenweg 35, 9551 BT Sellingen. Indien mogelijk kan de kopij ook  via  e-mail worden opgestuurd naar deverbinding@pgsellingen.nl

terug