Inspiratiemoment Inspiratiemoment
Op 24 oktober om 19.00 uur bent u welkom in de kerk voor een inspiratiemoment.
Het thema ‘de vruchten van de geest’ zal worden verbeeld in woorden, stilte en muziek.

Tot dan,
Henny, Louisa en Ineke
 
 
Verkiezing ambtsdragers Verkiezing ambtsdragers
Verkiezing ambtsdragers
In de maand augustus, heeft u schriftelijk namen in kunnen dienen, voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken/scriba.
Er zijn vele briefjes binnengekomen. Hartelijk dank daarvoor.  
De volgende dubbeltallen zijn opgesteld:

- ouderling 1         Bernard Ravesloot    - Gerlinde Heun-Mezach

- ouderling 2         Frans Epping            - Joke Wams-Valkenburg

- diaken/scriba     Janita Johannes- Hensens    - Geert Fokkens              

De verkiezing van ambtsdragers zal D.V. 25 september plaatsvinden in ‘de Sprankel’, na de startdienst  waarin ook afscheid wordt genomen van de oudste kinderen van Solid Kids
Tevens is er dan koffiedrinken.

Stemgerechtigd zijn belijdende leden en doopleden van de gemeente vanaf 18 jaar.

Er kan door stemgerechtigde leden, ook bij volmacht worden gestemd.

Alleen stemgerechtigde leden kunnen ten hoogste 2 gevolmachtigde stemmen uitbrengen. De schriftelijke volmachten moeten ondertekend zijn en van te voren aan de kerkenraad getoond worden.
 
 
Activiteiten Activiteiten
Woensdag 5 okt:  Koffieochtend in de Sprankel om 10.00 uur. 
                              inloop vanaf 09.45 uur.
                              Geen vervoer? Bel Dhr. H. Bos
                              tel 0599-324352

Woensdag 19 okt:  Bijbelstudie in de Sprankel om 10 uur.
                               Inloop vanaf 09.45 uur

Vrijdag 21 okt:        Rondrit ouderen door omgeving,
                               genieten van de herfstkleuren.
                               Start Sprankel 14:00 uur.
                               Opgave bij  Dhr. H.Bos.
                               tel 0599-324352

? okt:                      Bijeenkomst jongvolwassenen bij:
                               fam. Graber Zuidveldweg
                               Juiste datum komt nog.
 
lees meer »
 
Komende activiteiten Komende activiteiten
Afscheidsavond van familie Verduijn op zaterdag 29 oktober a.s.

Waarom? - We willen u in de gelegenheid stellen, persoonlijk afscheid te nemen van het gezin Verduijn. Het geheel vindt plaats in een informele sfeer.

Wanneer? - Inloop vanaf 17.00 uur (start programma rond 17.45 uur).

Wat? - Een gezellige ontmoeting met een drankje en een hapje,aansluitend een buffet met soep en broodjes,toespraak en overhandiging van een cadeau.

Waar? - ‘de Sprankel’.

Wie? - Iedereen van jong tot oud.

We verwachten de avond rond 20.00 uur af te sluiten.


Afscheidscadeau van de gemeente

Er is besloten de fam. Verduijn, als gemeente, een afscheidscadeau aan te bieden.
U kunt uw bijdrage hiervoor, binnenkort in de melkbus doen, bij de ingang van de kerk.
De bus staat er vanaf zondag 25 september tot en met zondag 16 oktober. Ook is het mogelijk uw bijdrage te storten op het rekeningnummer van CVK Protestantse gemeente te Sellingen: NL 05 RABO 037 37 28 840  o.v.v. cadeau fam. Verduijn.

klik hier om de hele activiteitenlijst te zien
 
Onopgeefbaar verbonden Onopgeefbaar verbonden
Onopgeefbaar verbonden
klik op de link om meer te lezen.
 
lees meer »