Het pastoraat Het pastoraat
Omzien naar elkaar in goede en slechte dagen. Dit valt onder verantwoordelijkheid van predikant en ouderlingen. Ze worden voor het bezoekwerk  bijgestaan door contactpersonen.  Als pastorale zorg gewenst is, hopen we dat betreffend gemeentelid dit doorgeeft/laat doorgeven aan predikant of ouderling.

De volgende onderdelen vallen binnen onze gemeente onder het pastoraat.
Klik op de vermelde onderdeel om hierover meer te lezen.

  
Voor de jeugdclubs zie elders op deze website


 Jonge gezinnenochtend
terug