zondag 15 mei 2022

Spelletjes in de Sprankeltuin

Tijdstip: 
 15.00uur

Spelletjes in de Sprankeltuin, vanaf 15.00 uur, met aansluitend pannenkoeken eten rond 17.00 uur.
Kinderen in de basisschoolleeftijd
opgave: bij Hendrik Bos tel: 324352 of per mail: boslanting@hetnet.nl

terug