Nota Kerk 2025 Nota Kerk 2025Op 12 november heeft de synode zich over dit stuk gebogen. De essentie van het rapport gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn.
 
Waar een Woord is, is een weg. Er is een levend Woord, en daarom is er een weg. Ooit voegde dat levende Woord zich bij twee leerlingen die dachten dat ze op een doodlopende weg liepen. Ineens waren het er drie die daar liepen, de twee en een vreemdeling, die gaandeweg steeds vertrouwder werd. Harten begonnen te branden en op de avond van die dag brak Hij het brood met hen. Toen Hij uit hun ogen verdween, wisten ze het: het is de Jezus, de opgestane Heer. Dat maakte alles anders.

Back to basics

Diezelfde Heer loopt met ons mee. Dat doet wat met je. Dat geeft hoop. Dat motiveert om de schoenen aan te trekken en de weg te gaan. In de nota wordt gestart met de beweging back to basics. Want zomaar het kerkelijk ‘bedrijf’ voortzetten, is niet goed. Het gaat erom de kerk steeds opnieuw te ontdekken. Als iets waar je blij van wordt en waar je graag anderen voor uitnodigt.
Back to basics betekent voor mij dat het evangelie, het goede nieuws weer oplicht en zo klinkt dat het weer harten warm maakt en levens raakt. Vrede zij u. Wat is er dieper en ontroerender. Basics is ontdekken en beleven wat het betekent een geloofsgemeenschap te zijn van broeders en zusters die een stuk leven met elkaar delen en met elkaar leerlingen van Jezus willen zijn. Wat mooi trouwens om te ontdekken dat er oude en nieuwe kerkvormen zijn, waar dit ook vandaag beleefd wordt. Back to basics is lef hebben om met een woord in de wereld te staan en met de daad dit te bevestigen: een relevante en open kerk, ook als het gaat om de grote vragen in de samenleving. Ook dat zien we nu al gebeuren en hopelijk gaat het verder.

Ruimte, transparantie en eenvoud

Bij het back to basics hoort dat je eerlijk en kritisch naar de organisatie van onze kerk kijkt. De hoofdvraag is: hoe kan onze tred lichter worden? Teveel in ons huidige kerk-zijn is gebaseerd op een bestuurs- en vergadercultuur die is weggesleten. Het zal lichter moeten, ook al omdat we het met minder mensen en middelen moeten doen.
In Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg, worden voorstellen gedaan om anders verder te gaan met als sleutelbegrippen: ruimte, transparantie en eenvoud. En om zo energie vrij te maken voor de kern van kerk-zijn. Voor sommigen gaan deze voorstellen wellicht te ver, voor anderen niet ver genoeg of zouden ze anders moeten. In de vergadering van de generale synode op 12 november 2015 zullen we er verder over spreken. Ongetwijfeld met veel vuur en passie. En in dat gesprek doet natuurlijk de hele kerk mee. Niet voor niets is er veel overleg geweest en een enquête gehouden. Dat resoneert allemaal mee.
Ik ben ervan overtuigd dat een beetje oplappen niet het goede antwoord is. We moeten durven kiezen. En dat is helemaal niet erg. De kerk is al eeuwenlang onderweg en daar heeft steeds transformatie bij gehoord. Is het dan vreemd dat dit ook nu zo is? We gaan verder, op weg naar 2025. Er is een weg om te gaan. Ooit stuurde Jezus zijn leerlingen erop uit en lezen we: ‘Zij gingen op weg en maakten het goede nieuws bekend’ (Markus 6:12). Wij worden geroepen diezelfde weg te gaan.
 
1 oktober 2015, dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland
Voor het hele rapport klk hier: http://www.protestantsekerk.nl/Lists/PKN-Bibliotheek/WaareenWoordis-iseenweg.pdf

terug