Verkiezing ambtsdragers Verkiezing ambtsdragers
Verkiezing ambtsdragers
In de maand augustus, heeft u schriftelijk namen in kunnen dienen, voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken/scriba.
Er zijn vele briefjes binnengekomen. Hartelijk dank daarvoor.  
De volgende dubbeltallen zijn opgesteld:

- ouderling 1         Bernard Ravesloot    - Gerlinde Heun-Mezach

- ouderling 2         Frans Epping            - Joke Wams-Valkenburg

- diaken/scriba     Janita Johannes- Hensens    - Geert Fokkens              

De verkiezing van ambtsdragers zal D.V. 25 september plaatsvinden in ‘de Sprankel’, na de startdienst  waarin ook afscheid wordt genomen van de oudste kinderen van Solid Kids
Tevens is er dan koffiedrinken.

Stemgerechtigd zijn belijdende leden en doopleden van de gemeente vanaf 18 jaar.

Er kan door stemgerechtigde leden, ook bij volmacht worden gestemd.

Alleen stemgerechtigde leden kunnen ten hoogste 2 gevolmachtigde stemmen uitbrengen. De schriftelijke volmachten moeten ondertekend zijn en van te voren aan de kerkenraad getoond worden.
 
terug