Verslag excursie naar het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte Verslag excursie naar het Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte
Door de beperkende overheidsmaatregelen rondom corona kon de voor 2020 geplande excursie van de PKN Sellingen naar het Nationaal Monument Oranjehotel en de Waalsdorpervlakte pas plaatsvinden op 14 mei jl. In de strafgevangenis op Scheveningen verbleven tijdens de Duitse bezetting veel verzetsstrijders, die zich keerden tegen het nationaalsocialisme.
Aangezien zij hun inspiratie o.a. vonden in vaderlandsliefde en aanhankelijkheid aan het Huis van Oranje, kreeg de gevangenis de geuzennaam ‘Oranjehotel’.
Na een introductiefilm bezocht het gezelschap het museum van het Oranjehotel, waar een indrukwekkend beeld werd gegeven over de opkomst van het nationaalsocialisme en het verzet tegen de Duitse bezetters. Al enkele dagen na de Nederlandse capitulatie op 15 mei 1940 verscheen de eerste illegale krant, uitgegeven door De Geuzen.
Door verraad werd deze verzetsgroep gearresteerd en overgebracht naar de strafgevangenis op Scheveningen. Achttien van hen werden gefusilleerd op de Waalsdorpervlakte. Zij gingen hun laatste gang met opgeheven hoofd onder het zingen van psalm 43:4.
Ook de opschriften op de celmuren getuigen van een groot geloofsvertrouwen. Aangrijpend was het bezoek aan cel 601, de dodencel. Daarin verbleven de ter dood veroordeelden de laatste nacht van hun leven, voordat ze ’s ochtends vroeg naar de fusilladeplaats op de nabijgelegen Waalsdorpervlakte werden vervoerd. Dit terwijl de overige gevangenen het Wilhelmus aanhieven.
In aansluiting op het bezoek aan het Oranjehotel volgde een bloemlegging op de zonovergoten Waalsdorpervlakte, ingeleid door enkele woorden uit een gedicht van H.M. van Randwijk. Het bloemstuk in de nationale kleuren was belangeloos beschikbaar gesteld door ‘Het Hof van Sellingen’.
Met twee minuten stilte herdacht het gezelschap uit Sellingen hen die vielen voor onze vrijheid. De dag werd afgesloten met een smakelijke maaltijd in Vilsteren.
We mogen terugzien op een indrukwekkende excursie, mede dankzij de inzet van Bram, Ko en Berend. En natuurlijk vanwege de gastvrije ontvangst door de medewerkers van het Nationaal Monument Oranjehotel.
Zij kregen als blijk van waardering een ‘Grunneger kouke’ aangeboden.

Berend de Boer
 
terug